COMUNICAT DE PRESĂ privind programul lucrărilor efectuate la infrastructura rutieră a Judeţului Dâmboviţa, în perioada 9 – 14.10.2017.

 

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa îi informează pe participanţii la traficul rutier că, în perioada 9 – 14 octombrie 2017, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități:

 

1. Reabilitarea DJ 720A Adânca – Bucșani (șanțuri dalate, semnalizare rutieră)

2. Reabilitarea şi modernizarea DJ 702D Dragomireşti – Hulubeşti, L= 5,2 km

3. Montare indicatoare rutiere pe rețeaua de drumuri județene

4. Reabilitarea DJ 713 Sinaia (DN 71) – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului – Cabana Babele,

km 0+000 – 16+000

5. Reabilitarea drumului de legătură DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zănoaga, L=3,093 km

6. Punerea în siguranță a DJ 710B Vișinești, punct ,,Sorin Latea” și punct ,,Vijelie”

7. Reabilitarea DJ 710A Moreni – I.L. Caragiale

8. Modernizarea DJ 401A Crovu – Brâncoveanu – Miuleşti – Mărunţişu – Tomşani

9. Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 711A sector Săbiești – Colacu

10. Modernizarea DJ 722 Sălcioara – Moara Nouă – Săvești

11. Modernizarea DJ 702F Puntea de Greci – Răscăeţi – limită judeţul Argeş

12. Refacerea DJ 710 – km 3+500, km 5+550, pe raza administrativă a oraşului Pucioasa şi a Comunei

Bezdead

13. Modernizarea DJ 710 Bezdead – Costişata – limită Jud. Prahova

14. Consolidarea amenajării albiei Cricovului Dulce pentru punerea în siguranţă a DJ 710B la Vişineşti,

punctul Iulică Ciobanu

15. Întreţinere îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 720A, sectorul Mărceşti – Finta, km 20+000 – 31+300,

L = 11,3 km

16. Modernizarea drumurilor locale în comuna Pietroşiţa

 

NOTĂ

ATENŢIE! BULETIN RUTIER

 

1. Drumul de legătură DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zănoaga este închis temporar circulației publice pentru execuţia unor lucrări de intervenție, care să mențină gradul de siguranță a lucrărilor de apărare. Ruta alternativă de acces spre platoul Padina – Peştera va fi asigurată de către DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Zănoaga – Padina – Peştera.

2. Pe traseul DJ 714A Moroeni – Cabana Căprioara – Valea Răteiului, podul de la kilometrul 7+600, peste pârâul Rătei, a fost avariat grav, accesul pe acest pod fiind interzis.

- În zonă, a fost amenajată o variantă provizorie pe tuburi prefabricate, care se va utiliza pentru traversarea pârâului Rătei.

- Pe tot traseul DJ 714A există pericolul de cădere de stânci de pe versanţi. Se recomandă a se circula cu atenţie pe acest drum.

 

3. Podul pe DJ 702A peste râul Argeş, la Pătroaia, este închis circulaţiei publice. Variantele ocolitoare sunt drumurile locale.

 

4. Sectoarele de drumuri judeţene care prezintă degradări și alte pericole:

    • DJ 101G – lim. Jud. Prahova – Cătunu

    • DJ 611, sectorul Glogoveanu – Fierbinți

    • DJ 702D, sectorul Dragomireşti – Butoiu de Sus

    • DJ 702H, sectorul Morteni – lim. Jud. Argeş

    • DJ 710, sectorul Costişata – lim. Jud. Prahova

    • DJ 711A, sectorul Colacu – Ghergani

    • DJ 720A Mărceşti – Gheboaia – Finta

    • DJ 101B Butimanu – Niculeşti

    • DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Zănoaga și Cabana Bolboci – Cheile Tătarului

    • DJ 721A, sectorul Burduca – Sperieţeni

    • DJ 722, sectorul Movila – Sălcioara – Moara Nouă

 

Facem următoarele recomandări participanţilor la trafic:

 

1. Se va circula cu viteză redusă și cu atenţie în special în zonele semnalizate cu indicatoare rutiere ce au

semnificaţia drum cu denivelări, viteza trebuind adaptată la starea părţii carosabile.

2. Pentru circulaţia pe sectorul DJ 713 de la DN 71 – Cabana Cuibul Dorului – Cabana Dichiu se vor

respecta semnificaţiile indicatoarelor de semnalizare rutieră.

3. Pentru deplasările pe traseul DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Peştera, recomandăm atenţie sporită în

zonele cu drum îngustat, zonele cu alunecări de teren şi, totodată, în zonele unde există posibilitatea de

dislocare de anrocamente, respectiv la: km 11,8; km 14; km 24,6; km 25,9.

4. Informații suplimentare privind situaţia sectoarelor de drum mai sus-menționate se pot obţine de la

Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Generală Infrastructură Locală, tel: +40 245 207625,

de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00.

 

 

Biroul Comunicare, Relaţii Externe,

Consiliul Județean Dâmbovița