Evaluarea activității și rezultatelor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa (IJJ Dâmbovița) pentru anul 2023 s-a desfășurat astăzi, 30 ianuarie a.c., în Sala de ședințe “Slt. (p.m.) Negulici Valeriu” de la sediul unității.

Colonel Matei Mihai, împuternicit inspector şef al IJJ Dâmbovița a evidențiat sintetic reprezentantului Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, prezent în sistem videoconferință şi personalului propriu bilanţul activităţilor desfăşurate pe parcursul anului 2023, precum și principalele direcții de acțiune pentru anul 2024.

În anul 2023, activitatea IJJ Dâmbovița a urmărit creșterea gradului de siguranță a cetățenilor prin eficientizarea sistemului de ordine și siguranță publică, precum și protecția instituțiilor fundamentale ale statului.

Ordine şi siguranţă publică:
Eforturile structurilor de ordine publică s-au concentrat în scopul gestionării eficiente a misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, participarea la menținerea climatului de siguranță publică şi prevenirea faptelor antisociale în conformitate cu prevederile planurilor proprii şi ale celorlalte acte normative în vigoare, asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în zona de responsabilitate din Munții Bucegi.

În perioada de referință au fost desfășurate 7.751 de misiuni pe linie de ordine şi siguranţă publică, astfel:
- 423 misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice;
- 7.328 misiuni de menţinere a ordinii publice.

În ceea ce privește cooperarea interinstituțională, aceasta s-a desfășurat în baza planurilor și protocoalelor de cooperare/ colaborare în vederea asigurării unui climat de siguranță civică, fiind executate 382 de misiuni în cooperare cu alte instituții, astfel:
* 52 cu alte structuri al Ministerului Afacerilor Interne;
* 44 cu executorii judecătorești;
* 259 cu organele silivice;
* 27 cu alte instituții.

Rezultatele obţinute de structurile de ordine publică pe timpul desfăşurării misiunilor specifice, independent sau în comun cu alte instituţii, s-au materializat astfel:
* 108 fapte de natură penală constatate (54 independent și 57 în cooperare cu alte instituții);
* 682 mandate de aducere puse în executare;
* 1.151 de sancţiuni contravenţionale aplicate, dintre care 486 de avertismente scrise şi 665 de amenzi, în valoare totală de 434.000 lei.
Majoritatea sancțiunilor aplicate au vizat nerespectarea prevederilor Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.
Pe linia activităților de pregătire antiinfracțională și de prevenire a faptelor antisociale, la nivelul IJJ Dâmbovița au fost desfășurate 64 de acțiuni preventive, atât independent, cât și în cooperare cu parteneri locali.


Efectivele din cadrul posturilor de jandarmi montane Zănoaga și Peştera au acţionat pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice şi a unui climat de ordine şi siguranţă publică în staţiunile turistice prin desfășurarea unor activităţi de informare, îndrumare şi prevenire a producerii accidentelor pe traseele montane. La nivelul structurilor montane ale IJJ Dâmbovița au fost desfăşurate 14 acţiuni de salvare/ evacuare și s-a acordat sprijin unui număr de 32 turiști.

Pază şi protecţie instituţională:

La această dată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, asigură protecţia instituţională, supravegherea şi ordinea publică la un număr de 26 de instituţii publice.
În anul 2023 la nivelul IJJ Dâmboviţa au fost executate şi monitorizate 1.110 misiuni de pază-protecție transporturi, dintre care : 105 de valori, 279 cu caracter special şi 726 trasporturi de corespondenţă clasificată, fără a înregistra evenimente deosebite.

Rezultatele obţinute de structurile de pază pe timpul desfăşurării misiunilor specifice, s-au materializat în 5 sancţiuni contravenţionale aplicate, dintre care 2 avertismente scrise şi 3 amenzi în valoare totală de 500 lei.
Misiunea de pază, supraveghere şi intervenţie la conductele magistrale de transport produse petroliere s-a realizat eficient , a oferit protecţia şi supravegherea zonelor de dispunere a acestora şi a contribuit la creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului în localităţile a căror zonă administrativă este tranzitată de astfel de conducte, prezenţa jandarmilor în teren fiind apreciată pozitiv de către localnici. Misiunea a fost organizată şi executată în condiţii optime, nefiind înregistrate aspecte negative.
Pe timpul executării misiunii de supraveghere şi ordine publică la conducte de transport produse petroliere, au fost constatate 3 infracțiuni și aplicate 144 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 60.400 lei.
***

Prin prisma rezultatelor obţinute, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “Mircea cel Bătrân” Dâmboviţa a avut un aport important la creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor judeţului contribuind totodată la consolidarea imaginii Jandarmeriei Române, ca instituţie aflată permanent în slujba comunităţii. În vederea atingerii obiectivelor generale şi specifice asumate de conducerea unităţii, precum şi pentru creşterea performanţelor, în anul 2024 vor fi avute în vedere principalele direcții de acțiune stabilite.

Informare, Relații Publice şi cu Publicul