O nouă finanțare europeană obținută de către administrația locală târgovișteană!

Astăzi, primarul Cristian Stan a susținut conferință de presă de lansare a apelurilor de proiect în cadrul unei finanțări europene în valoare de 7.000.000 de euro, finanțare destinată zonelor defavorizate și accesată prin Grupul de Acțiune Locală ,,Târgoviștea Egalității de Șanse’ în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 5:“ Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”.
Concret, sunt avute în vedere o serie de măsuri de intervenție privind investiții care se vor finanța și implementa la nivelul UAT Târgoviște, după cum urmează:
reabilitarea străzilor Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafarului – zona Prepeleac;
construirea unui bloc de locuințe sociale – zona Laminorului;  construirea unei creșe și a unei grădinițe pe strada I.E Florescu; modernizarea și extinderea creșei de pe strada George Cair; construirea unui centru social pentru persoane vârstnice pe strada Petru Cercel (imobil care avea inițial destinația de grădiniță); dotări pentru pentru unitățile de învățământ; dotari pentru centre sociale de tip rezidențial și de zi pentru copii și adulți; dezvoltarea de centre multifuncționale; crearea și modernizarea de locuri de joacă pentru copii; crearea și modernizarea de spații verzi; program de educare în vederea păstrării curățeniei; servicii de informare și consiliere profesională, servicii de mediere, programe de formare profesională, programe de ucenicie; acordarea unor ajutoare de minimis; asigurarea de servicii tip ,,Scoală după școală” si “A doua Sansa”; furnizarea de servicii medicale;  campanii de combatere a discriminării la nivelul școlilor, instituțiilor publice și la locul de muncă;
"Este primul proiect de acest tip care va fi implementat în orașul nostru, iar intervențiile propriu-zise (inclusiv lucrările de execuție a numeroaselor obiective de investiții enumerate) vor debuta în primăvara anului viitor", a spus primarul.