Anunț

S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. organizează în data de 19.02.2018, ora 11:00, licitație competitivă având ca obiect “Inchiriere utilaje pentru construcții cu operator”:

 

Lot 1 – Autogreder , 1000 ore de funcționare;

Lot 2 – Autogreder, 1000 ore de funcționare;

Lot 3 – Cilindru compactor terasament, 2 trepte vibrații, 1250 ore de funcționare;

Lot 4– Cilindru compactor terasament, 2 trepte vibrații, 1250 ore de funcționare;

 

Documentația de atribuire se poate obține în format scris sau electronic în baza unei cereri depuse la secretariatul societății până pe data 15.02.2018.

Ofertele se depun la sediul societății- secretariat din str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, Târgoviște, Dâmbovița.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Informații suplimentare se pot obține de la numărul de telefon (+40)0245/612.168, (+40)0245/512.816, Fax(+40)0245/611389 sau pe site-ul www.ldpdambovita.ro.