Dacă esți într-una dintre situațiile menționate, trebuie să știi că poți avea acces în continuare la serviciile medicale, dar cu anumite condiții.

Asigurații care sunt în situația de pierdere, deteriorare sau furt a cardului de sănătate, vor solicita eliberarea unui card duplicat la CJAS, unde vor depune o cerere și vor plăti contravaloarea noului card și a cheltuielilor de distribuire prin serviciile poștale, în valoare de 15,26 lei. Până la primirea noului card de sănătate, asiguratul va avea acces la serviciile medicale în baza unei adeverințe înlocuitoare a cardului de sănătate ce i se va înmâna în momentul în care va depune cererea de emitere a cardului duplicat.

Termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sănătate  emise până la 31 iulie a fost prelungit de la 5 la 7 ani.

Până la data de 30 mai 2019, la nivelul CAS Dâmbovița, au fost tipărite un  număr de 357771 carduri naționale de asigurări sociale de sănătate, a precizat președintele director al instituției, Cornel Crăciun. Din totalul  celor 13 829 de carduri returnate de Oficiile Poștale pentru asigurații care nu au intrat în posesia cardului la sediul CJAS, se regăsesc un număr de 3.512 carduri naționale.