Consilierii județeni au aprobat, în ședința de ieri, cuantumul cotizației pe care Consiliul Județean Dâmbovița o va plăti, în 2018, către Adunarea Regiunilor Europei!

Potrivit proiectului aprobat de plenul CJD, cotizaţia pentru anul 2018 este  în cuantum de 4256 euro, către Adunarea Regiunilor Europei. 


Ce se arată în RAPORTUL privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2018 către Adunarea Regiunilor Europei

"Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.24/22.07.1997, s-a aprobat aderarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa la Adunarea Regiunilor Europei. Conform adresei nr. 28980/6.12.2017, Adunarea Regiunilor Europei a comunicat Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cuantumul cotizaţiei datorate pentru anul 2018, în sumă de 4256 euro. Astfel, înaintăm spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2018, către Adunarea Regiunilor Europei".

Consiliul Județean Dâmbovița este membru al  Ansamblului Regiunilor Europei (ARE) din anul 1997, conform Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 24/22.07.1997.

 

Misiunea ARE:

  • Promovarea principiului subsidiarității și a democrației regionale
  • Creșterea influentei politice a regiunilor pe lângă instituțiile europene
  • Susținerea regiunilor în procesul de lărgire al UE și al mondializării
  • Încurajarea cooperării interregionale în Europa.

Organe decizionale

Adunarea Generală (AG) se compune din reprezentanții politici ai regiunilor membre. Ea decide strategia politică a ARE, votează bugetul, crearea Comisiilor sau misiunilor specifice, ratifică aderarea noilor membri și se pronunță asupra excluderii regiunilor membre. Alege Președintele ARE și membrii Biroului pentru 2 ani cât ți Secretarul General pentru 5 ani. Adunarea Generala se întrunește o dată pe an.

Biroul ia toate deciziile necesare bunei funcționari a organizației între reuniunile AG și coordonează lucrările Comisiilor tematice. Se reunește cel puțin de 2 ori pe an. Membrii săi sunt aleși de către AG la propunerea regiunilor membre. Numără cel puțin un reprezentant al unei regiuni pe stat reprezentat în rândul ARE.

Președinția este formata din Președinte, 2 Vicepreședinți, Vicepreședintele trezorier și Președinții Comisiilor.