• ÎNTREBARE
  Adresată: Domnului Petre DAEA, Ministrul Agriculturii
  De către: Senator Iancu Caracota
  Grupul parlamentar: Partidul Naţional Liberal
  Şedinţa Senatului din data de: 11.09.2018
  Obiectul întrebării: Pesta Porcină Africană (PPA)
  Domnule Ministru,
  Consecinţele răspândirii virusului Pestei Porcină Africană (PPA) sunt devastatoare pentru întregul sector
  agroalimentar românesc, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung.
  În acest context dificil pentru proprietarii de porci afectați de pestă, vă solicit respectuos să-mi
  comunicaţi punctual următoarele aspecte:
  1. De ce nu s-au efectuat controale sanitar-veterinare riguroase şi constante în punctele de trecere a
  frontierei cu ţările vecine în care a evolua pesta porcina africană, de către personalul Poliției de
  Frontieră şi cel al Direcțiilor Județene Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, şi de ce nu s-a interzis introducerea în ţară a cărnii de porc sau a produselor obţinute din aceasta, aşa cum a procedat
  Bulgaria, întrucât unul dintre factorii care au favorizat introducerea virusului pestei porcine africane la
  noi în ţară l-a reprezentat micul trafic ilegal din Ucraina, cu porcine vii şi produse ob inute din carne de
  porc?
  2. Cine este răspunzător pentru încălcarea art. 11 lit. d) din HG 830/2016 care stabileşte Programul
  național de supraveghere, prevenire și control al PPA, care prevede în mod expres efectuarea
  supravegherii intensive, prin inspecții ale porcilor domestici și ale porcilor mistreți, pe o distanță de 20 de
  km de la frontieră spre interiorul țării, începând de la frontiera cu Ucraina, țară pe al cărei teritoriu
  evoluează boala? Cine este răspunzător pentru evaluarea sanitar-veterinară greșită a efectivelor de porci
  mistreți din ţară şi implicit din Delta Dunării sau pentru faptul că nu s-au luat măsurile necesare pentru
  reducerea densității porcilor mistreți , sub 0,5 mistreți pe km pătrat ?
 • 3. Pentru câte din cele 826 de focare de PPA înregistrate oficial s-au aplicat, din prima zi a
  depistării bolii şi până la închiderea focarului, măsuri pentru izolarea acestuia prin crearea unei bariere
  de protecţie pe o rază de câţiva km ?
  4. Care sunt motivele pentru care s-a renunțat la efectuarea inspecției în exploatații primăvara, de
  către medicii veterinari ce avea ca scop identificarea eventualelor animale bolnave şi intervenția cu
  rapiditate a autorităților, precum şi actualizarea bazei de date?ț
  5. De ce nu s-au respectat recomandările Comisiei Europene cuprinse în Raportul final privind un
  audit efectuat în România în perioada 25 ianuarie - 2 februarie 2017 în vederea evaluării punerii în
  aplicare a programului pentru supravegherea și pregătirea pentru situații de urgență în relație cu pesta
  porcină africană?
  6. Care este numărul total al dosarelor de despăgubire înregistrate până în acest moment?
  7. Care este numărul fermierilor despăgubiți?
  8. Care este preţul mediu per kilogram cu care au fost despăgubiți  proprietarii de porci afectați de
  Pesta Porcină Africană?
  Vă mulţumesc!
  Vă solicit răspuns scris .
  Senator,
  Iancu CARACOTA