Anunț

 

 

S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. organizează în data de 22.03.2018, ora 11:00, licitație competitivă având ca obiect “Furnizare Agregate pentru obiectiv ,,Reabilitare DJ 702 D Dragomiresti – Butoiu de Sus”, după cum urmează:

Lot 1 –

– Pietris concasat 8 – 16 mm – 1726,00 to;

– Pietris concasat 16 – 22,4 mm – 2784,00 to;

– Pietris concasat 22,4 – 45 mm – 5275,00 to;

 

Lot 2 – Piatră spartă de balastieră sort 31,5 – 63 mm – 164,00 to;

Lot 3 – Piatra sparta sort 31,5 – 93 mm (refuz de ciur) – 3481,00 to

Documentația de atribuire se poate obține în format scris sau electronic în baza unei cereri depuse la secretariatul societatii pana pe data 21.03.2018.

Ofertele se depun la sediul societatii- secretariat din str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, Târgoviște, Dâmbovița.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Informații suplimentare se pot obține de la numarul de telefon (+40)0245/612.168, (+40)0245/612.816, Fax(+40)0245/611389 sau pe site-ul www.ldpdambovita.ro.