Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), partener în cadrul proiectului transnațional „Learning by Doing”, continuă Campania de Sensibilizare a beneficiarilor din educație și formare profesională pentru Parteneriate Solide în învăţământul profesional şi tehnic (IPT). Campania se derulează prin acțiuni planificate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare și la nivel național.

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud - Est acțiunea va avea loc la Târgoviște, în data de 18 iunie 2018.

 

La această activitate sunt invitați circa 50 de participanți: directori de unități de învățământ și operatori economici parteneri care implementează învățământ de tip dual, inspectori școlari generali, inspectori școlari pentru învățământul profesional și tehnic, autorități locale, Camere de Comerț și Industrie, parteneri sociali din cadrul CLDPS Dâmboviţa.

 

Campania de Sensibilizare pentru Parteneriate Solide în IPT, se adresează tuturor beneficiarilor sistemului de educație și formare profesională: elevilor, tinerilor care doresc să dobândească o calificare, angajatorilor, altor factori interesați.

 

Activitățile din cadrul campaniei au scopul de a disemina la nivel național experiențele, bunele practici şi soluțiile identificate la nivelul județului Hunedoara precum și de a stimula dezvoltarea parteneriatelor în educaţia şi formarea profesională iniţială. Rezultatele campaniei vor fi valorificate prin formularea unor recomandări de îmbunătățire a politicilor sectoriale privind învăţarea la locul de muncă (Work Based Learning) in TVET.

 

Acțiunile amintite fac parte din programul de activități al proiectului ”Learning by Doing”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Transnaţional Dunărea 2014 – 2020. Acest proiect răspunde celei de a patra priorități tematice specifice a Programului de Cooperare Transnaţională pentru Regiunea Dunării: o regiune bine guvernată prin oferirea de sprijin pentru punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării și îmbunătățirea cadrelor juridice și de politici în scopul abordării provocărilor societale majore, cum ar fi măsurile privind piața forței de muncă, sistemele de educație, schimbările demografice. Proiectul este coordonat de Camera de Comerț din Budapesta, Ungaria și aduce laolaltă 24 de parteneri din 14 state din Europa. Partenerii din România sunt Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și Camera de Comerț și Industrie Hunedoara.