Peste 100 de clădiri în care funcționează unități de învățământ preuniversitar în județul Dâmbovița nu au autorizație de securitate la incendiu!

 
În județul Dâmbovița funcționează 530 de unități de învățământ preuniversitar în 596 de clădiri. Din acestea, 63 de clădiri dețin autorizație de securitate la incendiu, 430 de clădiri nu fac obiectul autorizării, iar 103 clădiri nu au autorizație de securitate la incendiu. În cele 103 clădiri care nu dețin autorizație de securitate la incendiu funcționează 107 unități de învățământ.
În perioada 01.01.-31.07.2018 au fost depuse 73 de cereri pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu, din care au fost respinse 13 cereri pentru avize de securitate la incendiu și 11 cereri pentru autorizații de securitate la incendiu. Au fost emise 13 avize și  autorizație de securitate la incendiu.
În aceeași perioadă de referință, cadrele de specialitate din cadrul Inspecției de prevenire au executat controale de prevenire la 33 de unități de învățământ, indiferent dacă acestea dețin sau nu autorizaie de securitate la incendiu.
Pe timpul controalelor au fost identificate 50 de deficiențe și au fost aplicate 35 de sancțiuni contravenționale, conform legislației în vigoare privind apărarea împotriva incendiilor.
De asemenea, pe timpul controalelor au fost desfășurate 14 activități de informare preventivă (instruiri și lecții deschise) pentru cunoașterea pericolelor și prezentarea regulilor de comportare din unitățile de învățământ. Pe timpul acestor activități s-au desfășurat 4 exerciții de evacuare în cazul producerii unui incendiu sau cutremur, la care au participat 522 de cadre didactice, personal auxiliar și elev. Personalul operativ din cadrul subunităților de intervenție din teritoriu a desfă șurat activități de recunoaștere în teren pentru cunoașterea locațiilor unităților de învățământ.