ANUNȚ

S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. organizează în data de 31.10.2019, ora 12:00, licitație competitivă având ca obiect achiziție servicii de „Întreținere curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă 2019-2020, LOT 1 – Zona Titu – Corbii Mari – Lungulețu – Răcari, L=130,614 km și LOT 2 – Zona I.L.Caragiale – Moreni – Valea Lungă – Răzvad, L=60,794 km”. Documentația de atribuire se poate obține în format scris sau electronic în baza unei cereri depuse la secretariatul societății până la data de 29.10.2019. Ofertele se depun la sediul societății (secretariat) din Str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, Târgoviște, județ Dâmbovița. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut. Informații suplimentare se pot obține de la numărul de telefon (+40)0245/612.168, (+40)0245/612.816, Fax (+40)0245/611389, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau pe site-ul www.ldpdambovita.ro.