Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița informează furnizorii de servicii medicale paraclinice, că potrivit prevederilor:

            - HG. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului - cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

            - Ordinului comun MS/CNAS nr. 397/836/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale ,a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

            - Ordinului MS-CNAS nr. 980/610/2019 pentru prelungirea până la 31.12.2019 a aplicării prevederilor Ordinului comun MS/CNAS nr. 397/836/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare,

         în intervalul 09.12.2019 - 11.12.2019 se organizează sesiune de contractare pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice care la data de 29.11.2019  nu se află în relație contractuală cu CAS Dâmbovița, conform următorului calendar:

 

 

Nr. crt.

Data

Etape în procesul contractării serviciilor paraclinice- decembrie 2019.

1.

09.12.2019

Perioada de transmitere in format electronic (PDF) a cererilor și a documentelor necesare.

2.

10.12.2019

Afișarea listei cu dosarele respinse la contractare, prin afișarea la sediul CAS Dâmbovița și pe site-ul www.casdb.ro.

3.

10.12.2019

Depunerea contestațiilor în cazul cererilor de contractare respinse.

4.

11.12.2019

Comunicarea modului de soluționare a contestațiilor.

5.

11.12.2019

Încheierea contractelor.

 

 

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL,

Dr. Jr. Crăciun Cornel