Parcul Mitropoliei a intrat în proces de reabilitare. Valoarea investiției se ridică la circa 5,3 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată de bugetul local.

Investitia presupune restaurarea ruinelor existente, punerea în valoare și protejarea acestora, refacerea turnului principal de acces în incintă, refacerea zidurilor vechiului paraclis al Mitropoliei sau amenajarea aleilor de acces.

Totodată, se va proceda la desfacerea integrală a pavimentului existent şi la realizarea unui pavaj nou, diferenţiat, în funcţie de specificul suprafeţei destinate circulaţiei pietonale.