S-a mai făcut încă un pas spre realizarea celui mai important proiect de infrastructură rutieră a județului Dâmbovița. 

Președintele CJD, Alexandru Oprea, a anunțat marți, 4 februarie, în cadrul unei conferințe de presă că vineri, 31 ianuarie a.c. au fost depuse ofertele pentru cel mai important proiect, ce vizează modernizarea infrastructurii rutiere a județului. Este vorba despre „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limită județ Prahova – Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – Limită Județ Ilfov”, în lungime de 62,161 km și cu o valoare totală de 211.822.388,29 lei.
La acest moment, proiectul se află în faza de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică, în vederea atribuirii contractului de lucrări, urmând ca, până la jumătatea anului, în funcție de eventualele contestații depuse de către ofertanți în cadrul procedurii, să fie desemnate firmele câștigătoare.
"Avem ofertanți pentru toate cele patru loturi; îmbucurător este că nu sunt atât de mulți, în urma solicitărilor de clarificare, au rămas doi, trei, pentru fiecare lot, ceea ce sperăm să ușureze mult procedurile de evaluare a ofertelor, astfel încât în cursul următoarelor luni să putem semna contractele de execuție a lucrărilor", a spus Oprea.
Obiectivul a fost împărțit în 4 loturi în funcție de valoarea lucrărilor și lungimea traseului, respectiv Lot 1 – DJ 720B Ulmi – Gura Ocniței și DJ 720 Gura Ocniței – Moreni – Limită județ Prahova
L=13,169 km; Lot 2 – DJ 711 Ulmi – Comișani – Băleni L=16,000 km; Lot 3 – DJ 711 Băleni (pod peste Racovița) – Dobra Bilciurești – Cojasca L=19,350 km; Lot 4 – DJ 711 Cojasca (pod peste Canal) – Bujoreanca și DJ 101B Lucianca – Niculești – Limită județ Ilfov L=13,642 km.