Universitatea „Valahia” din Târgovişte, deţinătoare a calificativului „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”, organizează începând cu luna iulie concurs de admitere în învăţământul superior.

 

 

Viitorii studenţi sunt aşteptaţi să se înscrie în sesiunea iulie 2017, conform următorului calendar:

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - IF/ID

11- 30 iulie- înscrieri la sediile facultăţilor

31 iulie - afişarea rezultatelor

*Excepții: -Domeniile de licenţă Muzică/ Educaţie fizică şi sport/ Kinetoterapie/ Științe ale educație care prevăd şi probe eliminatorii: 11- 27 iulie – înscrieri la sediile facultăţilor; 28-29 iulie – susţinerea probelor eliminatorii şi/sau probelor de concurs

-Domeniul de licenţă Teologie care prevede probe eliminatorii și probă scrisă 11 - 27 iulie – înscrieri la sediul Facultăţii; 28 iulie - examen psihologic şi verificarea aptitudinilor muzicale și examen scris la disciplina Teologie Dogmatică

 

PROGRAME DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

11 iulie – 22 septembrie – înscrieri (Înscrierile se vor efectua la sediul Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă, Corpul H, et. 1, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35); 25 septembrie - afişarea rezultatelor

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

11 iulie - 21 septembrie – înscrieri;

22 - 23 septembrie – susţinerea probelor eliminatorii şi/sau probelor de concurs

25 septembrie - afişarea rezultatelor

* Excepții: - Domeniul Teologie care prevede probe eliminatorii și probă scrisă: 11 iulie - 27 septembrie – înscrieri; 28 septembrie – susţinerea eseului; 28 septembrie - afişarea rezultatelor

Program orar : Luni -Vineri 9-17

Sâmbătă 9-12

 

Taxe înscriere:

  • Înscrierea la concursul de admitere (licenţă, continuare de studii) – 130 lei

  • Înscrierea la concursul de admitere – studii universitare de master – 130 lei

  • Înscrierea la concursul de admitere – studii universitare de doctorat – 500 lei

  • Înscrierea la concursul de admitere – studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, cursuri de conversie profesională – 130 lei

Reducere taxă de înscriere- 50%

1. un părinte salariat în învățământ, iar candidatul are vârsta până la 26 de ani

2. orfan de un părinte şi cu vârsta până la 26 de ani

3. candidatul se înscrie la mai multe concursuri de admitere din cadrul UVT începând cu al doilea dosar

Scutire taxă de înscriere - 100%

1. Candidaţii orfani de ambii părinţi şi au vârsta până la 26 de ani

2. Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial la data înscrierii

3. Copiii personalului didactic aflat în activitate (cadre didactice în învățământul universitar și preuniversitar) şi au vârsta până la 26 de ani

4. Candidatul se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE:

Studii universitare de licenţă https://www.valahia.ro/admitere/cifra_scolarizare_licenta_2017.pdf

Studii universitare de masterat https://www.valahia.ro/admitere/cifra_scolarizare_master_2017.pdf

 

Lista documentelor necesare întocmirii DOSARULUI DE EXAMEN https://www.valahia.ro/ro/admitere-ro/121-dosar-examen

 

Universitatea dispune de 6 cămine studenţeşti, 3 din ele situate în Campusul Universitar (confort de 3 stele), asigurând un număr total de 1.423 de locuri de cazare. Camerele sunt dotate cu baie proprie, frigider, Internet gratuit. Fiecare palier al căminelor studenţeşti are o bucătărie complet utilată, cuptor clasic şi cu microunde, spălătorie şi spaţiu de socializare. Vă puteţi convinge singuri, vizualizând galeria foto https://www.valahia.ro/ro/galerie-foto

 

Informaţii suplimentare privind admiterea 2017 puteţi afla accesând https://www.valahia.ro/ro/admitere-ro

 

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Sesiunea I: 12 iulie - 21 septembrie – înscrieri

Sesiunea II: 25 – înscrieri

Domenii: Management; Contabilitate; Istorie; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor; Inginerie Mecanică

Informaţii suplimentare puteţi afla accesând http://www.scoaladoctorala.valahia.ro

 

 

BIROUL COMUNICARE, IMAGINE ȘI RELAȚII PUBLICE