A început înscrierea elevilor claselor a VIII-a la Evaluarea Națională.

Pentru candidații din seria curentă înscrierea se face de către secretarii unităților de învățământ, în conformitate cu evidențele școlare, în aplicația informatică dedicată. La Evaluarea Națională se pot înscrie și absolvenți din seriile anterioare, care nu au participat în nicio sesiune la unul din examenele naționale: examenul de capacitate, testele naționale, tezele cu subiect unic sau evaluare națională.

CALENDARUL de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții  clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021:

7-11 iunie 2021- Înscriere la Evaluarea națională

22 iunie 2021- Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2021- Matematică – probă scrisă

25 iunie 20210 Limba și literatura maternă – probă scrisă

29 iunie 2021 (până la ora 14:00)- Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

29 iunie 2021 (orele 16:00-19:00)- 30 iunie 2021 (orele 8:00-12:00)- Depunerea contestațiilor

30 iunie-4 iulie 2021- Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021- Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

În conformitate cu prevederile OMEC nr. 5455/2020, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului Sars-CoV-2, au fost în izolare/carantină/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfășurării probelor sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele evaluării naționale, pot susține probele examenului în etapa specială, conform Calendarului aprobat.

Calendarul Etapei speciale a Evaluării Naționale:

28 iunie-2 iulie 2021- Înscrierea la etapa specială a Evaluării Naționale

5 iulie 2021- Limba și literatura română – probă scrisă

6 iulie 2021- Matematică – probă scrisă

7 iulie 2021- Limba și literatura maternă – probă scrisă

9 iulie 2021- Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (ora 12:00)

                    -Depunerea contestațiilor (orele 14:00-20:00)

10-11 iulie 2021- soluționarea contestațiilor

12 iulie- Afișarea rezultatelor finale (după ora 12:00)