Miercuri, 12 ianuarie, au fost emise reglementări privind activitatea de testare în cabinetele medicilor de familie, ordinul aferent fiind publicat în Monitorul Oficial. Medicii de familie interesaţi de testare trebuie să încheie un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate sau un act adiţional la contractul care vizează vaccinarea. Medicul poate testa orice pacient care se încadrează în definiţia de caz, chiar dacă nu este pe lista sa. Medicii primesc 50 de lei pentru fiecare testare raportată în Corona Forms.

Medicii de familie care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru activitatea de vaccinare împotriva COVID-19 pot opta pentru încheierea unui act adiţional pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană, în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2.

Cei care nu sunt implicaţi în activitatea de vaccinare împotriva COVID-19 şi doresc să desfăşoare activităţi de testare pot încheia un contract distinct cu casa de asigurări de sănătate.

Totodată, medicii de familie pot testa atât persoanele înscrise în lista proprie, cât şi oricare alte persoane, cu condiţia ca acestea să fie eligibile, la un interval de cel puţin 48 de ore între două testări succesive.

Potrivit CJAS, la nivelul județului Dâmbovița, sunt aproximativ 240 de medici de familie, însă, doar 203 se află în relație contractuală cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Din cei 203, doar 97 au încheiat contracte de vaccinare anti-covid.