Evaluarea activității Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa (IJJ Dâmbovița) pentru anul 2022 s-a desfășurat astăzi, 18 ianuarie a.c., în Sala de ședințe “Slt. (p.m.) Negulici Valeriu” de la sediul unității.

Colonel Matei Mihai, desemnat inspector şef al IJJ Dâmbovița a evidențiat sintetic adjunctului inspectorului general al Jandarmeriei Române – col. Brâncoveanu Marian, fostului inspector șef – col.(r) Matei Viorel-Dumitru şi personalului propriu bilanţul activităţilor desfăşurate pe parcursul anului 2022, precum și principalele direcții de acțiune pentru anul 2023.
În anul 2022, activitatea IJJ Dâmbovița a urmărit eficientizarea sistemului de ordine și siguranță publică printr-o abordare proactivă, orientată către apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, precum și protecția instituțiilor fundamentale ale statului.

Ordine şi siguranţă publică:
Eforturile structurilor de ordine publică s-au concentrat în scopul gestionării eficiente a misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice având ca prioritate strategică creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, participarea la menținerea climatului de siguranță publică şi prevenirea faptelor antisociale în conformitate cu prevederile planurilor proprii şi ale celorlalte acte normative în vigoare, asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în zona de responsabilitate din Munții Bucegi.

În perioada de referință au fost desfășurate 8.224 misiuni pe linie de ordine şi siguranţă publică, astfel:
- 383 misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice;
- 7.841 misiuni de menţinere a ordinii publice.

În ceea ce privește cooperarea interinstituțională, aceasta s-a desfășurat în baza planurilor și protocoalelor de cooperare/ colaborare în vederea asigurării unui climat de siguranță civică, fiind executate 533 de acțiuni în cooperare cu alte instituții, astfel:
* 157 de acțiuni cu Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița;
* 22 acțiuni cu executorii judecătorești;
* 277 de acțiuni cu Direcția Silvică Dâmbovița;
* 77 de acțiuni în cooperare cu alte instituții (ITM Dâmbovița, SC Electrica, Garda de Mediu și alte instituții ale statului).

Rezultatele obţinute de structurile de ordine publică pe timpul desfăşurării misiunilor specifice, independent sau în comun cu alte instituţii, s-au materializat astfel:
* 195 fapte de natură penală constatate (independent și în cooperare cu alte instituții);
* 577 mandate de aducere puse în executare;
* 1.288 de sancţiuni contravenţionale aplicate, dintre care 598 de avertismente scrise şi 690 de amenzi, în valoare totală de 323.250 lei.
Majoritatea sancțiunilor aplicate au vizat nerespectarea prevederilor Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

 


Efectivele din cadrul posturilor de jandarmi montane Zănoaga și Peştera au acţionat pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice şi a unui climat de ordine şi siguranţă publică în staţiunile turistice prin desfășurarea unor activităţi de informare, îndrumare şi prevenire a producerii accidentelor pe traseele montane. La nivelul structurilor montane ale IJJ Dâmbovița au fost desfăşurate 6 acţiuni de salvare/ evacuare și s-a acordat sprijin unui număr de 18 turiști.

Pază şi protecţie instituţională:

La această dată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, asigură protecţia instituţională, supravegherea şi ordinea publică la un număr de 26 de instituţii publice.
În anul 2022 la nivelul IJJ Dâmboviţa au fost executate şi monitorizate 841 misiuni de pază-protecție transporturi, dintre care : 117 de valori, 180 cu caracter special şi 544 trasporturi de corespondenţă clasificată, fără a înregistra evenimente deosebite.

Rezultatele obţinute de structurile de pază pe timpul desfăşurării misiunilor specifice, s-au materializat în 20 sancţiuni contravenţionale aplicate, dintre care 8 avertismente scrise şi 12 amenzi în valoare totală de 6.300 lei.
Misiunea de pază, supraveghere şi intervenţie la conductele magistrale de transport produse petroliere s-a realizat eficient , a oferit protecţia şi supravegherea zonelor de dispunere a acestora şi a contribuit la creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului în localităţile a căror zonă administrativă este tranzitată de astfel de conducte, prezenţa jandarmilor în teren fiind apreciată pozitiv de către localnici. Misiunea a fost organizată şi executată în condiţii optime, nefiind înregistrate aspecte negative.
Pe timpul executării misiunii de supraveghere şi ordine publică la conducte de transport produse petroliere, au fost constatate 5 infracțiuni și aplicate 245 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 66.700 lei.
***

Prin prisma rezultatelor obţinute, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “Mircea cel Bătrân” Dâmboviţa a avut un aport important la creşterea nivelului de siguranţă a cetăţenilor judeţului contribuind totodată la consolidarea imaginii Jandarmeriei Române, ca instituţie sigură şi credibilă aflată permanent în slujba comunităţii. În vederea atingerii obiectivelor generale şi specifice asumate de conducerea unităţii, precum şi pentru creşterea performanţelor, în anul 2023 vor fi avute în vedere principalele direcții de acțiune stabilite.

Informare, Relații Publice şi cu Publicul