Astăzi, noul rector al Universității Valahia Târgoviște, Corneliu Sălișteanu, a susținut prima sa conferință de presă în această funcție, alături de  Președintele Senatului universitar, conf. univ. dr. Claudia Gilia.  

Prezentarea echipei de prorectori ai Universității „Valahia” din Târgoviște și expunerea principalelor idei de dezvoltare pentru mandatul 2024-2029.
Echipa managerială a universității se completează cu:
✅ conf. univ. dr. ing. Henri George COANDĂ - Prorector Învățământ și asigurarea calității
✅ prof. univ. dr. ing. habil. Daniel Emil Constantin DUNEA - Prorector Cercetare științifică și creație universitară
✅ prof. univ. dr. habil. Florin RADU - Prorector Dezvoltare instituțională și relații internaționale
✅ prof. univ. dr. habil. Marian VÎLCIU - Prorector Probleme sociale și studențești
 
Rectorul a vorbit despre principalele coordonate ale programului managerial 2024-2029 intitulat „Deschidere, dinamism, dezvoltare”, cum ar fi menținerea acreditării instituționale cu „Grad de încredere ridicat”, menținerea acreditării programelor de studii de licență și masterat, înființarea unor programe de studii noi și internaționalizarea programelor de studii de succes, precum și corelarea rapidă a programelor de studii cu cerințele pieței muncii.
Sălișteanu a subliniat că pentru creșterea atractivității universității pentru viitorii studenți este necesară crearea unor noi facilități pentru aceștia (înființarea unui Student Café și a unei cantine studențești), dar și finalizarea obiectivelor de investiții din Campus.
 
”Am propus și aprobat în ședința Senatului universitar promovarea pe post a unui număr de 67 de persoane, care nu au beneficiat de promovare sau trecere pe treaptă superioară în ultimii 10 ani. Am accentuat importanța admiterii la universitatea noastră și am enumerat câteva acțiuni îndreptate către Admiterea 2024”, a mai spus acesta.
 
La rândul său, Claudia Gilia, președintele Senatului UVT, a reliefat faptul că este nevoie de o ofertă educațională relevantă corelată cu nevoile pieței muncii.
”Ne dorim ca Universitatea să-și recapete dinamismul și să se repoziționeze pe harta celor mai bune universități nu doar regionale, ci naționale”.