• La 1 ianuarie 2024 populația după domiciliu a fost de 504311 persoane, în scădere cu 0,6% față de 1 ianuarie 2023.
  • Populația rurală și cea de sex feminin sunt majoritare (68,8%, respectiv 51,1%).
  • Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populația vârstnică de 65 ani și peste depășind cu 28,0% populația tânără de 0-14.

La 1 ianuarie 2024, populația după domiciliu din mediul urban a fost de 157145 persoane, în scădere față 1 ianuarie 2023 (1,3%); cea din mediul rural a fost de 347166 persoane, în scădere ușoară față de 1 ianuarie 2023 (0,2%).

Populația feminină la 1 ianuarie 2024 a fost de 257700 persoane, în scădere cu 0,5% față de aceeași dată a anului precedent; aceeași evoluție o înregistrează și populația masculină, care a fost de 246611 persoane, în scădere cu 0,6% față de aceeași dată a anului precedent.

Procesul de îmbătrânire demografică a continuat în anul 2023, remarcându-se o scădere (de 2,5 puncte procentuale) a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) și în același timp o creștere (de 1,7 puncte procentuale) a ponderii populației vârstnice (de 65 ani și peste) în totalul populației.

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 122,7 la 1 ianuarie 2023 la 128,0 persoane vârstnice la 100 persoane tinere la 1 ianuarie 2024.

Vârsta medie a populației a fost de 42,5 ani, cu 0,5 ani mai mare decât la 1 ianuarie 2023.

Populația după domiciliu pe grupe de vârstă și sexe, la 1 ianuarie 2024:

Datele graficului.xls

La 1 ianuarie 2024, cea mai mare pondere în totalul populației o deținea grupa de vârstă 45-49 ani (8,8%). Aceeași grupă de vârstă a avut cea mai mare pondere atât în rândul persoanelor de sex feminin (8,4%) cât și în rândul persoanelor de sex masculin (9,2%).

Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,3%, mai mică decât cea a grupelor de vârstă 5-9 ani (4,7%), 10-14 ani (5,0%) și 15-19 ani (5,4%).

Datele privind populația după domiciliu la 1 ianuarie 2024 vor fi disponibile până la nivel de localitate (municipiu, oraș și comună), în baza centrală de date online TEMPO, în cursul lunii aprilie 2024.

  • Populaţia României urmează să scadă cu aproximativ cinci milioane de locuitori!

O veste îngrijorătoare vine de la o organizaţie americană de cercetare, care prezintă date potrivit cărora populaţia României urmează să scadă cu aproximativ cinci milioane de locuitori până în anul 2050, ţara noastră urmând să înregistreze un declin demografic accentuat.

Principalele cauze sunt: emigrarea, îmbătrânirea populaţiei, rata scăzută a natalităţii, dar şi rata fertilităţii din ce în ce mai scăzută.