COMUNICAT

În ziua de 2 aprilie 2018 a avut loc Şedinţa Extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU). Membrii comitetului au analizat şi dezbătut:

- efectele alunecărilor de teren produse în localităţile Văleni Dâmboviţa şi Glodeni,

- efectele fenomenelor hidrometeorologice asupra infrastructurii locale, în perioada 27 februarie - 30 martie a.c.

CJSU Dâmboviţa, în baza Raportului privitor la evaluarea pagubelor produse de alunecările de teren şi a propunerilor de alocare de bunuri materiale şi/sau fonduri necesare despăgubirii locuitorilor afectaţi, a adoptat Hotărârea nr. 4/2018.

Notele de constatare şi evaluare a pagubelor anexate hotărârii sus menţionate, conţin propuneri care se regăsesc în Nota de fundamentare privind promovarea unei Hotărâri de Guvern.

1. Valorile estimate pentru refacerea şi punerea în siguranţă a elementelor de infrastructură afectate (drumuri judeţene şi săteşti, poduri şi podeţe, terasare, etc.) de către Consiliile locale Glodeni, Văleni Dâmboviţa şi de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa, se ridică la valoarea de aprox. 2150 000 lei. S-a menţionat că lucrările de expertizare tehnică realizate în zonele afectate au confirmat faptul că procesele sunt active şi pot produce modificări ale situaţiei de calamitate constatate.

2. S-au aprobat propunerile privind alocarea de despăgubiri, constând în materiale de construcţii pentru refacerea locuinţelor afectate şi a anexelor gospodăreşti, în cele 20 de cazuri existente în Comuna Văleni Dâmboviţa. Prin Adresa nr. 2241/01.04.2018, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Glodeni a transmis hotărârea adoptată prin care comunică faptul că persoanele afectate de alunecările de teren din satul Buşoi, str. Sârbi, refuză atât primirea în regim de urgenţă a unor containere de locuit temporar cât şi ajutorul de stat constând în materiale de construcţie.

3. S-a analizat şi s-a transmis către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, în baza anchetelor sociale întocmite de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dâmbovița, propunerea de acordare a ajutoarelor sociale de urgenţă, persoanelor sinistrate din comuna Văleni Dâmboviţa (41 persoane adulte şi 11 copii) şi din comuna Glodeni (19 persoane adulte şi 2 copii).

 

Biroul de Presă