COMUNICAT DE PRESĂ

 

În data de 18.06.2018 s-a desfășurat la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița (DGASPC Dâmbovița), o acțiune educativă, inițiată de Penitenciarul Mărgineni, în cadrul Campaniei de prevenire a criminalității, precum și de facilitare a reintegrării sociale a persoanelor private de libertate ”Copilăria... singurul paradis pierdut”.

Astfel, în baza parteneriatului încheiat între Penitenciarul Mărgineni și DGASPC Dâmbovița, se vor derula periodic acțiuni, constând în întâlniri între beneficiarii serviciilor sociale și persoane private de libertate. Aceste activități vizează valorificarea experienţei de viaţă a deţinuţilor, în vederea prevenirii delincvenței juvenile în rândul beneficiarilor de măsură de protecție specială, precum și conştientizarea efectelor negative pe care încarcerarea le are asupra individului uman, necesitatea respectării regulilor şi a legilor comunităţii în care trăiesc și importanţa integrării în societate a persoanelor private de libertate.

La acțiunea din 18.06.2018 au participat 24 copii/tineri beneficiari de măsură de protecție specială, 3 persoane private de libertate, precum și specialiști din cadrul Penitenciarului Mărgineni, DGASPC Dâmbovița și Asociației DREPT.

Au fost dezbătute probleme specifice, toți cei prezenți participând activ la discuții, în vederea transmiterii unor informații corecte cu privire la consecințele delincvenței juvenile și a privării de libertate.

 

Director general,

ing. Cristiana Bucur