Târgoviștenii care vor să beneficieze ajutorul de încălzire pentru sezonul rece 2017-2018, pot depune cererile până pe data de 20 noiembrie!

Până la această dată, la Târgoviște, au fost depuse 141 de cereri pentru energie electrică, 807 gaze naturale și 34 pentru combustibil solid și petrolier.

Declarația pe propria răspundere, cererea și documentele doveditoare se depun la sediul Direcției de Asistență Socială din Calea Domnească, nr. 216. "Sunt exceptate la acest ajutor persoanele care dețin alte clădiri sau alte proprietăți în afara locuinței de domiciliu sau care dețin autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani sau care au depozite bancare de peste 3000 de lei", a precizat viceprimarul Monica Ilie.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 70 /2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile aduse ulterior,  consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică (doar in situatia in care nu detin alta forma de incalzire; aceasta situatie se constata prin ancheta sociala intocmita in termen de 15 zile de la data depunerii cererii) sau lemne, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 615 lei.

Pentru  constituirea dreptului la ajutorul de încălzire pe toată perioada sezonului rece 1 noiembrie 2017- 31 martie 2018 cererile  se pot depune  până la data de 20.11.2017,  apoi până în data de 20 a fiecărei luni, pentru restul sezonului rece.

Pentru beneficiarii de ajutor social care folosesc pentru încălzirea locuinței combustibili solizi sau petrolieri (lemne), ajutorul de încălzire este suportat de către bugetul local. Plata acestuia se face pentru toată perioada sezonului rece noiembrie 2017 – martie 2018, până la data de 31.10.2017.

 

Pentru verificarea îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi însoţita de documente doveditoare privind componenţa familiei, veniturile realizate şi bunurile deţinute de membrii acesteia, după cum urmează: 

• copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul,;

• certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;

• adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari din care să rezulte că sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

• acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul: - proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară; - chirias:contract de închiriere valabil la data depunerii cererii; - comodatar: contract de comodat valabil la data depunerii cererii; - împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;

• acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii : - adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă; - cupoane de pensii; - cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani; - cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap; - cupoane indemnizatie somaj; - alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare; - acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.; - declaraţie privind alte venituri realizate;

• pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale – factură de plată, proces verbal de punere in functiune centrala/convector.

• pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu energie electrica – factură de plată. 

Certificat fiscal Taxe si Impozite cu viza de la Registrul Agricol.

Copie talon pentru proprietarii de autoturism/motocicleta.

Orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia se comunică primarului, în termen de 5 zile de la data modificării, prin depunerea unei noi cereri și declarații pe propria răspundere.